Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Investește în oameni! 

Servicii prestate de EuroContaCons - Partenerul tău pentru succes

Folosind serviciile noastre de contabilitate câștigați timp și vă puteți concentra mai mult pe obiectivele firmei dumneavoastră. Activitățiile integrate de consultanță, contabilitate și asistență în domeniul fiscal și al fondurilor europene, corespund codului CAEN 6920, punând la dispoziţie următoarele servicii:

SERVICIUL - CONSULTANŢĂ FINANCIAR-CONTABILĂ ŞI FISCALĂ

În cadrul activității noastre oferim întreprinderilor mici și mijlocii consultanță financiar-contabilă și fiscală generală și personalizată, specializată pe domenii de activitate în funcție de nevoile întreprinzătorilor. Serviciile noastre sunt armonizate cu standardele înternaționale de contabilitate și contabilitate simplificată pentru microîntreprinderi. Oferim consultanță începând cu înființarea societății, alegerea codurilor CAEN, explicarea formelor de impozitare și a modului de calcul a impozitului pe profit și venit, explicarea statutului de plătior sau neplătitor de TVA, consiliere privind impozitul pe salarii și contribuțiile salariale.


SERVICIUL – EVIDENŢĂ CONTABILA PRIMARĂ, FINANCIARĂ ŞI DE GESTIUNE

Servicii de contabilitate primară:

 • » Contabilitate primară a operațiunilor de numerar: întocmirea registrului de casă și a documentelor primare ce stau la baza întocmirii acestuia;
 • » Contabilitate primară a operațiunilor de gestiune: întocmirea NIR-urilor, a bonurilor de consum, a notelor de transfer între gestiuni, a facturilor de ieșire și a avizelor de expediție sau de transfer între locații;
 • » Contabilitatea primară a decontarilor interne: întocmirea deconturilor pentru angajații societății;
 • » Contabilitatea primară a salariilor: întocmirea pontajelor și a statelor de salarii; întocmirea fluturașilor de salarii; întocmirea dispozițiilor de plată pentru plata salariilor; întocmirea registrului salariaților; întocmirea contractelor de muncă și a adeverințelor salariale;

Servicii contabilitate de gestiune:

 • » Înregistrarea în evidența analitică a întrărilor și ieșirilor de stoc: facturi de intrare și de ieșire care implică stocuri; transferuri interne între gestiuni sau între locații; înregistrarea bonurilor de consum, a rapoartelor de producție și a rețetarelor;
 • » Realizăm evidența gestionară global-valorică sau cantitativ-valorică a stocurilor, precum și întocmirea balanței analitice a stocurilor companiei;
 • » Evidența analitică a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;

Servicii de contabilitate financiară:

 • » Calculul impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat privind: impozitul pe profit sau impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; impozitul pe salarii și contribuțiile sociale aferente salariilor; taxa pe valoarea adaugată; calcul accize; calcul fonduri speciale;
 • » Întocmirea statelor de dividente și calculul impozitului aferent acestora;
 • » Întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale privind: taxa pe valoarea adaugată, impozitul pe profit sau impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, declarații aferente salariilor;

Raportări financiar-contabile efectuate periodic către conducerea societății:

 • » Întocmirea de rapoarte periodice care vor fi prezentate conducerii societății: rapoarte privind indicatori de performanță; rapoarte care reflectă situația și structura patrimoniului; rapoarte privind situația plăților restante către furnizori precum și a creanțelor neîncasate;
 • » Informarea periodică și permanentă a conducerii asupra modificărilor din mediul economic și fiscal cu impact asupra afacerii deținute;
 • » Asistență la controalele effectuate de către organele de stat;
 • » Întocmirea dosarelor de creditare și de leasing;
 • » Efectuarea periodică a punctajelor cu administrația financiară pentru a ne asigura că evidența contabilă în ceea ce privește impozitele și taxele este în concordanță cu fișa de plătitor;
 • » Obținerea certificatelor fiscale pentru participarea la licitații sau în alte scopuri solicitate de client;
 • » Întocmirea bilanțurilor anuale și semestriale;

Expertiza contabilă:

 • » Expertiza contabilă a partimoiului societății;
 • » Activitate de cenzorat, acolo unde aceasta este necesară;
 • » Efectuarea consolidărilor balanțelor de verificare la nivel de grup pentru societățile care sunt afiliate ale unui grup de firme;
 • » Certificarea bilanțurilor anuale și semestriale.


SERVICIUL – CONSULTANȚĂ ȘI ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI NECESARE PRIVIND ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

Firma noastra va sprijina prin identificarea celor mai bune solutii de finantare. Oferim suport atât întreprinzătorilor care au depus deja unul sau mai multe proiecte, cât și acelora dintre dumneavostră care intenționați să depuneți un proiect nou.

Care sunt domeniile în care compania noastră realizează proiecte de fonduri nerambursabile?

 • » Obținerea de fonduri nerambursabile pentru sprijinirea microîntreprinderilor în vederea dezvoltării acestora;
 • » Obținerea de fonduri nerambursabile în vederea dezvoltării activităților de servicii de turism;
 • » Depunere proiecte fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea activităților de servicii medicale;
 • » Obținere fonduri pentru sprijinirea activităților de comerț;
 • » Realizare proiecte pentru companii ce activează în domeniul agriculturii;
 • » Realizarea de proiecte pentru fonduri nerambursabile în domeniul produselor de prelucare a produselor agricole;
 • » Obținere fonduri pentru sprijinirea producătorilor din diverse domenii de activitate;

Ce servicii oferim pentru obținerea de fonduri nerambursabile?

 • » Asigurăm o consiliere individualizată a necesităților firmei dumneavoastră și identificăm soluția optimă de finanțare a proiectului;
 • » Vă ținem la curent în mod permanent cu stadiul liniilor de finanțare deschise, precum și cu apariția unor linii noi de finanțare;
 • » Pe tot parcursul procesului de obținere a fondurilor nerambursabile veți avea aproape consultanți specializați care să vă îndrume în demersul dumneavostră pentru dezvoltarea afacerii;
 • » Ne ocupăm de tot ceea ce înseamnă elaborarea proiectului de finanțare și de depunerea acestuia;
 • » În condițiile în care partea proprie de finanțare este insuficientă, după ce proiectul va fi declarat câstigător vă oferim consiliere în a obține partea proprie de finanțare, prin realizarea intermedierii cu institușiile bancare.
.

De ce să alegi EuroContaCons

Eurocontacons este o companie nou înființată cu viziune, expertiză și know-how în furnizarea serviciilor de contabilitate și consultanță. Într-un mediu economic dinamic în care fiecare agent economic este antrenat de sistemul de piață competitiv este nevoie de personalizarea serviciilor oferite pentru a te diferenția și a te plia pe nevoile clienților.

Misiunea noastră este să satisfacem exigenţele clienţilor noștrii printr-un pachet de servicii integrate, de o calitate ireproşabilă, asigurarea unei relaţii impecabile şi promptitudinea executării serviciilor solicitate de către client.

Valorile care ne ghidează în deșfășurarea activității noastre sunt: îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea şanselor persoanelor defavorizate, sprijinul şi coeziunea socială, creşterea productivităţii şi competitivităţii economiei locale, creşterea bunăstării sociale incluzive, implicarea persoanelor şi comunităţilor în acţiuni derulate în plan local pentru regenerarea vecinătăţilor; dezvoltarea unei societăţi incluzive şi a unei cetăţenii active.

Obiectivele noastre sunt atât de ordin economic cât și social, urmărind dezvoltarea serviciilor personalizate de contabilitate primară, financiară şi de gestiune, consultanță financiar-contabilă și asistență personalizată pentru operațiuni financiare și fonduri europene în mediul rural, imatur din punct de vedere economic.